Rijksoverheid bouwregelgeving
Hier kunt u snel zien of u een bouwvergunning nodig heeft en zo ja, welke.

.
Hilversum Omgevingsvergunning
U heeft daar verschillende toestemmingen nodig ?
U kunt die toestemmingen allen in één keer aanvragen met de omgevingsvergunning !

Kadaster online
Online kadastrale gegevens over u huis aanvragen.

.
Architectenbureau APART
Het Advies- en Projectbureau voor Architectuur, Recreatie en Tourisme!